Environmental policy

   

Naše společnost je zpracovatelem mléka, potravinářského výrobku každodenní spotřeby s vysokými nároky na kvalitu a hygienickou úroveň zpracování. Ochranu životního prostředí vnímáme jako neoddělitelnou stránku všech našich činností. Systém environmentálního řízení je integrovanou součástí řízení celé společnosti a nástrojem k udržitelné činnosti společnosti a jejího rozvoje. Předcházíme negativním dopadům naší činnost a výrobků na životní prostředí.  Navíc aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšení stavu životního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců. Vedení společnosti podporuje aktivitu zaměstnanců v ochrany životního prostředí na všech organizačních úrovních. Filozofií závodu je budovat systém naplňující požadavky všech zainteresovaných stran.

Na základě stanoveného systému se zavazujeme dodržovat následující principy:

  • Soustavně zlepšujeme efektivnost a výkonnost systému řízení stanovením přiměřených cílů a jejich plněním.
  • Předcházíme negativním dopadům z naší činnosti a výrobků na životním prostředí. Zavazujeme se životní prostředí chránit. 
  • Naplňujeme stanovený systém dodržováním všech závazných povinností.
  • Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme indikátory ve vztahu k životnímu prostředí a vyhodnocujeme efektivitu systému řízení.
  • Pravidelně vzděláváme naše zaměstnance a vedeme je k zodpovědnosti za ochranu ochrany životního prostředí.
  • Působíme na dodavatele surovin, výrobků a služeb s cílem příznivě ovlivnit všechny fáze života našeho výrobku.
  • Při zavádění nových technologií upřednostňujeme ty úsporné, které se vyznačují šetrnějším využíváním přírodních zdrojů.